இல்லம் / L'imprimerie Goossens de Marcq-en-Baroeul ferme son site [60]

Le groupe belge van Genechten décide de fermer l'imprimerie Goossens de Marcq-en-Baroeul après 120 ans de fonctionnement sans faille : 127 chômeurs de plus.

Photos les plus vues par les visiteurs

 • photo-089 photo-089
  0 கருத்துரைகள்

  5754 ஹிட்ஸ்
 • photo-077 photo-077
  0 கருத்துரைகள்

  5428 ஹிட்ஸ்
 • photo-081 photo-081
  0 கருத்துரைகள்

  5333 ஹிட்ஸ்
 • photo-086 photo-086
  0 கருத்துரைகள்

  5187 ஹிட்ஸ்
 • photo-083 photo-083
  0 கருத்துரைகள்

  5164 ஹிட்ஸ்

Identification / Connexion

இணைப்பு அமைப்புகள்

 பதிவுசெய்  உங்கள் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா?